”Oblicza geografii 1” podręcznik wydany przez Wydawnictwo Nowa Era, które jest najbardziej znanym wydawcą podręczników w Polsce. Został on napisany przez autorów, takich jak: Malarz Roman, Więckowski Marek. “Oblicza geografii 1” to podręcznik wprowadzający dla uczniów polskich szkół ponapodstawowych, którzy chcą poznać otaczający ich świat. W książce omówiono podstawy geografii, takie jak: środowisko fizyczne, krajobraz i rzeźba terenu, klimat i ekosystemy, pogoda, wpływ człowieka na środowisko, ludność i osadnictwo oraz zasoby naturalne. Tekstowi towarzyszą kolorowe ilustracje, które przedstawiają geograficzny kontekst informacji zawartych w książce. Choć podręcznik jest przeznaczony do wykorzystania w ramach zajęć lekcyjnych, może z niego korzystać każdy, kto chce dowiedzieć się więcej o naszej planecie.

Podręcznik ”Oblicza geografii 1 dostępne m.in. w TaniaKsiazka.pl

Podręcznik ma służyć jako przewodnik dla nauczycieli uczących przedmiotu i obejmuje wszystkie zagadnienia, które polscy licealiści powinni opanować zgodnie z obowiązującym w ich kraju programem nauczania. Oprócz walorów edukacyjnych podręcznik jest również doskonałym źródłem informacji o Polsce dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o geografii Polski.

”Oblicza Geografii 1” składają się z dwóch części: pierwsza część rozpoczyna się wprowadzeniem do elementów przyrodniczych Ziemi, takich jak woda i gleba, a następnie kontynuowana jest geograficznym opracowaniem Polski. Druga część dotyczy świata poza granicami Polski, w tym historii jej sąsiadów. Każdemu rozdziałowi towarzyszą ćwiczenia, do których uczniowie mogą się odnieść, a odpowiedzi znajdują się w części zamieszczonej na końcu każdego rozdziału. Książka jest pełna zdjęć i opisów na każdy temat, jaki można sobie wyobrazić. Zaczyna się od podstawowych map świata i przechodzi przez kraje, państwa, miasta, ludzi, punkty orientacyjne, a następnie przechodzi do przedmiotów takich jak nauka, a nawet sport, które wchodzą w zakres geografii. Z pewnością zainteresuje każdego ucznia zdjęciami, które może rozpoznać, oraz zabawnymi faktami, które go dotyczą. Podręcznik został zaprojektowany tak, aby uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób geografia wiąże się z innymi przedmiotami, takimi jak historia, polityka, matematyka, a nawet biznes. 

Zalety podręcznika

 – w każdym rozdziale znajduje się 5 lub 6 pytań, na które uczniowie muszą odpowiedzieć, dotyczących zdjęć z danego rozdziału lub zamieszczonej mapy. Uczniowie mają też do wykonania zadania, które wymagają od nich wykorzystania podstawowych umiejętności, takich jak wyszukiwanie informacji na mapie i porównywanie danych z różnych źródeł na wykresach w czasie.

– dzięki podsumowaniom po każdym rozdziale i najważniejszym informacjom pozwala uczniowi na szybsze przyswojenie wiedzy.

– ułatwi naukę geografii ze względu na przystępny język. Jest napisany w sposób, który sprawia, że czyta się go przyjemnie. W książce znajduje się wiele zdjęć i diagramów oraz przykładów map i innych metod przedstawiania informacji o jednostkach geograficznych

– uczy pracy z mapą