Z uwagi na obostrzenia oraz liczne restrykcje zw. ze stanem epidemii dużo osób przerzuciło się na turystykę górską. Nasze piękne pasma Bieszczad, Sudetów i Beskidów zostały nawiedzane przez masę ludzi. Jednak mimo zachowania najwyższej gotowości służb ratowniczych wypadki chodziły po ludziach. W przypadku uprawiania wycieczek górskich są one niekontrolowane. Nawet najbardziej doświadczeni turyści mogą w każdej chwili ulec wypadkowi. Oto jeden ze sposobów na ratowanie życia i zdrowia w kryzysowej sytuacji.

Dlaczego ubezpieczenia górskie?

Po wypadku i transporcie poszkodowanego do szpitala musimy być poddani szeregowi zabiegów. Sam pobyt w szpitalu może być dla nas niezwykle kosztowny. Mimo, że jesteśmy zmuszeni do płacenia ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego warto zakupić dodatkowe pakiety. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy liczyć na lepszą obsługę medyczną. Dodatkowo ubezpieczenie górskie zapomniane przygody z Xboxem mogą nam zapewnić leki oraz pieniądze na dalszą rekonwalescencje po opuszczeniu szpitala. Ponadto ubezpieczenie górskie chroni nas w krajach, gdzie transport poszkodowanego do szpitala jest płatnym. Przykładem takiego kraju jest Słowacja. Nasi sąsiedzi, a zasadzie ich rodzaj górskiego pogotowania ratunkowego pobiera opłaty za udzielenie opieki medycznej i transport turystom w górach. Posiadając ubezpieczenie górskie nie pokryjemy opłat za opiekę medyczną w przypadku odwiedzin tras górskich.

Zalety ubezpieczenia w górach

Największą zaletą ubezpieczenia jest możliwość opieki medyczne i prawnej za zagranicą. Jeśli nieprzewidziane zdarzenie losowe zdarzy się w dowolnym miejscu na świecie (poza granicami Grenlandii, Arktyki czy Antarktydy) możemy liczyć m.in. na transport do szpitala oraz dalsze leczenie. Koszty ubezpieczenia pokrywają także rekompensatę za utracony bagaż. Rekomendowane ubezpieczenie górskie obowiązuje na ponad 40 dyscyplin sportowych, jakie możemy uprawiać w górach.